Κατασκευάζουμε πετροσυλλέκτες  σε διαστάσεις που θέλει ο αγοραστής και με τις

κλίσεις  εργασίας του μηχανήματος μηχανικές  ή υδραυλικές