Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Α    Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α  

                                       ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ                                                                                                     <    ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ  >

                     ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-- ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

                                             ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

                       ΤΗΛ.ΦΑΞ  2331039193       ΚΙΝ.6973855794,  6970830116