ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΕΣ - 1

Κατάλληλο μηχάνημα χόρτων καί μικρών κλαδιών.

Διατίθεται σε διαστάσεις 1,10-1,20-1,30-1,50-1,60-1,70-2 μετρών.

Κατασκευάζεται από ενισχυμένη λαμαρίνα, συν κοιλοδοκούς στο εσωτερικό του μηχανήματος.

Το μηχανημα κινείται πάνω σε ολισθητήρες οι οποίοι ρυθμίζονται γιά το κόψιμο του μηχανήματος.

Η κοπή του μηχανήματος γίνεται με μαχαίρια ή αλυσίδες.

Διατίθεται με η χωρίς μετατόπιση υδραυλίκη ή μηχανική.